RESEARCH PAPER
Automated meteorological network as a source of agrometeorological information
 
More details
Hide details
1
Agrometeorogy Department, Agricultural University, Witosa 45,60-667 Poznań, Poland
 
2
Dept. of Biological and Agricultural Engineering, Campus Griffin, The University of Georgia, Griffin, GA 30223-l797, United States
 
 
Publication date: 2020-11-19
 
 
Acta Agroph. 2002, (60), 39-44
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The automated weather networks became modem and very accessible tool of acquisition and analysis meteorological data. The are very important source of information for agricultural management. Thus those networks became the sources of agrometeorological data. The analysis of structure and activity of such network can provide us information for consideration of building such network in polish conditions.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Sieć automatycznych stacji meteorologicznych jako źródło informacji agrometeorologicznej
sieci automatycznych stacji meteorologicznych
Na całym świecie sieci automatycznych stacji meteorologicznych zaczynają stanowić nowe narzędzie zbierania, obróbki oraz upowszechniania danych meteorologicznych. W wielu przypadkach odbiorcami tego typu informacji są ludzie związani z produkcją rolniczą. W ten sposób sieci te stały się bardzo wartościowym źródłem informacji agrometeorologicznej. Analiza organizacji oraz działania takiej sieci może dostarczyć informacji na temat możliwości, a także celowości tworzenia takich sieci w Polsce.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top