RESEARCH PAPER
Model for water retention prediction with soil structure parameters
 
More details
Hide details
1
Institute of Agrophysics, Polish Academy of Sciences, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin, Poland
 
 
Publication date: 2021-03-08
 
 
Acta Agroph. 2002, (72), 175–182
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In this paper the model for water retention prediction with soil structure parameters is proposed. It is a correlation model, in which parameters are: bulk density, specific surface area, proportional content of silt and clay as well as proportional content of water-stable aggregates of sizes 1-3, 3-5 and 5-10 mm.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Model do wyliczania retencji wodnej z parametrami struktury gleb
retencja wody, model korelacyjny, struktura gleby
W pracy przedstawiono model korelacyjny do wyliczania retencji wodnej gleb z wykorzystaniem parametrów ich struktury. Jest to model, w którym parametrami glebowymi są: gęstość gleby, powierzchnia właściwa mierzona parą wodną, procentowe zawartości frakcji pyłu i iłu oraz procentowe zawartości wodoodpornych agregatów o wymiarach 1-3,3-5 i 5-10 mm.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125