RESEARCH PAPER
Influence caused by orifices of geometrical parameters on flow rate of rape seed
 
More details
Hide details
1
Katedra Maszynoznawstwa i Inżynierii Przemysłu Spożywczego, Akademia Rolnicza, ul. Doświadczalna 44, 20-236 Lublin
 
2
Katedra Eksploatacji Maszyn Przemysłu Spożywczego, Akademia Rolnicza, ul. Doświadczalna 44, 20-236 Lublin
 
 
Publication date: 2021-12-11
 
 
Acta Agroph. 2003, (83), 119–129
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Paper presents results flow rates of loose materials descent vegetable at various moisture content through diverse orifices in relation to shape, size and position. Tests curried out in construct position measure. Obtain results put on the test analysis regression multiple and compare with standards published by ASAE. D274.1.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ parametrów geometrycznych otworów na natężenie przepływu nasion rzepaku
natężenie przepływu, rzepak, średnica hydrauliczna otworu
Przedstawiono wyniki badań natężenia przepływu nasion rzepaku o zmiennej zawartości wody przez zróżnicowane otwory pod względem kształtu, rozmiaru i położenia. Doświadczenia przeprowadzono na laboratoryjnym stanowisku pomiarowym. Uzyskane wyniki badań poddano analizie regresji wielokrotnej i porównano z wartościami obliczonymi na podstawie ASAE D274.1.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125