RESEARCH PAPER
Macro- and microscopic models of granular materials
 
 
More details
Hide details
1
Institute of Agrophysics, Polish Academy of Sciences, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin, Poland
 
 
Publication date: 2021-06-22
 
 
Acta Agroph. 2003, (93), 17-31
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The objective of the paper was to review constitutive models of granular solids formulated in macro- and microscopic scales. The most frequently used yield conditions and yield rules involving interact ions in makro- and micro scales were considered. Examples of practical applications for use as a constitutive model of granular solids of biological origin were shown. The necessity of increasing the scope of an experimental verification with focusing attention on large deformation of grains was indicated.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Makro- i mikroskopowe modele materiałów sypkich
materiał sypki, modele konstytutywne
W pracy omówiono makro- i mikroskopowe modele konstytutywne materiałów sypkich. Przeanalizowano najczęściej stosowane warunki plastyczności i prawa plastycznego płynięcia uwzględniające oddziaływania w skali makro- bądź mikro. Podano przykłady praktycznych zastosowań do opisu zjawisk zachodzących w materiałach sypkich pochodzenia biologicznego, podkreślając konieczność rozszerzania zakresu eksperymentalnej weryfikacji oraz zwrócenia szczególnej uwagi na dużą odkształcalność ziaren ośrodka.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top