RESEARCH PAPER
Computer-aided image analysis as a tool for examination of soil structure
 
 
 
More details
Hide details
1
Instytut Gleboznawstwa i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego, Akademia Rolnicza, ul. Króla Leszczyńskiego 7, 20-069 Lublin, Poland
 
 
Publication date: 2020-05-30
 
 
Acta Agroph. 2001, (48), 41-45
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Computer-aided image analysis of soil structure photographs had been shown. The image analysis can describe soil structure in an effective and objective way. The values of elongation factors and basic morphological parameters, as well as categorising of the objects (aggregates and pores) into classes with respect to their equivalent diameter had been presented on the example of two soil samples (characterised with a fragment structure and coherent-fragmentporous structure).
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Komputerowa analiza obrazu jako narzędzie w badaniach struktury gleby
analiza obrazu, struktura gleby, parametry morfometryczne
W pracy przedstawiono możliwości zastosowania komputerowej analizy obrazu do opisu struktury gleby w sposób wydajny i obiektywny. Określono wartości wskaźników wydłużenia obiektów (agregaty i pory) i podstawowych parametrów morfometrycznych oraz podział obiektów na klasy ze względu na wielkość średnicy ekwiwalentnej na przykładzie dwóch próbek glebowych (o strukturze okruchowej oraz koherentno-okruchowo-porowatej).
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top