RESEARCH PAPER
Trends in selected physico-chemical parameters or water in the dystrophic Lake Smolak (NE Poland) for 27 years after stopping its liming and mineral fertilization
 
More details
Hide details
1
The Stanisław Sakowicz Inland Fisheries Institute, Oczapowskiego 10 str., 10-719 Olsztyn, Poland
 
 
Publication date: 2021-01-11
 
 
Acta Agroph. 2002, (67), 115-128
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The dystrophic Lake Smolak (area 5.3 ha, max. depth 5.1 m) was limed and fertilized in 1971-1974. The subsequent monitoring or Secchi depth, water pH, conductivity, calcium, total nitrogen and phosphorus levels, and CODMn has shown that conductivity and calcium concentrations has gradually stabilized, but at a higher level than before liming and fertilization. This confirms the predictions found in literature. In 1998-2001 marked changes in water pH, CODMn, Secchi depth and total nitrogen were observed.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Tendencje zmian wybranych parametrów fizyczno-chemicznych wody w dystroficznym jeziorze Smolak (Kraina Wielkich Jezior Mazurskich) w ciągu 27 lat od zakończenia wapnowania i nawożenia mineralnego
jezioro dystroficzne, warunki fizyczne i chemiczne, wapnowanie i nawożenie, wieloletnie tendencje zmian
Przeprowadzono analizę tendencji zmian parametrów fizycznochemicznych wody (widzialność krążka Secchiego, odczyn i przewodność elektryczną wody, stężenia wapnia, azotu i fosforu całkowitego oraz utlenialność – ChZTMn) w dystroficznym jeziorze Smolak (5,3 ha, 5,1 m głębokości), które w latach 1971-1974 było wapnowane i nawożone mineralnie. Badania potwierdziły sugerowane w literaturze ustabilizowanie się przewodności elektrycznej i koncentracji wapnia w wodzie, jednak na wyższym poziomie niż w okresie przed wapnowaniem i nawożeniem. W latach 1998-2001 zaobserwowano znaczne wahania odczynu wody, zawartości materii organicznej (ChZTMn), przezroczystości wody oraz stężeń azotu całkowitego.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top