RESEARCH PAPER
Accumulation of radionuclides by mushrooms in the western region of Ukraine
,
 
 
 
More details
Hide details
1
Department of Physics, Lviv Ivan Franko National University, Dragomanov 19 str.. 79005 Lviv, Ukraine
 
 
Publication date: 2021-01-07
 
 
Acta Agroph. 2002, (67), 95-103
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Same results of a 5-year investigation of the radioactive contamination or mushrooms originating from the Western region of Ukraine are presented. Considerable variations of radiocaesium accumulation by mushrooms which belong both to different and the same species were noted. The corresponding radiocaesium transfer factors (a ratio of the caesium isotope content in mushroom and in soils at a given area) were calculated. For the mushrooms collected from the territory of the Shatsk National Natural Park (ShNNP, Volyn region) a sequence representing an increase of 137Cs accumulation was complet sequence.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Akumulacja radionuklidów przez grzyby jadalne w regionie zachodniej Ukrainy
grzyby, zanieczyszczenia radioaktywne, 137 Cs, Zachodnia Ukraina
Pięcioletnie badania zawartości radionuklidów w grzybach pochodzących z regionu Zachodniej Ukrainy (Szacki Park Narodowy) wykazały ich radioaktywność 137Cs w granicach 100-10.000 Bq kg–1w s.m. Akumulacja radiocezu była przy tym 1,4 do 2,0 razy większa w kapeluszach niż w trzonach grzybów i w całości była dobrze skorelowana z zawartością 137Cs w glebie.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top