Invertebrates fauna of the Lubiatowskie Lakes in the north-west part of the Noteć Primeval Forest
 
More details
Hide details
1
Poznań Academy of Sports, Extramural Branch in Gorzów Wielkopolski ul. Estkowskiego 13, 66-400 Gorzów Wielkopolski, Poland
 
2
Lubniewice College, Os. Słowiańskie 4, 69-210 Lubniewice, Lubuskie District, Poland
 
 
Acta Agroph. 2006, 7(2), 289-296
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The lakes included in the research are called the Lubiatowskie Lakes and they are as follows: Solecko, Lubiatówko, Łąkie, Gostomie, Miel, Piersko, Siwino, Glinki, Zdroje, Solczyk, Kli­czyna, Rąpino. Most of these lakes are flow lakes. The biggest one is Lubowo (102.5 ha) and Solecko (91 ha). The research was conducted from 2003 to 2004, between May and September. The collected material included 14 species of leeches Hirudinea, 22 species of snails Gaspropoda, and 11 species of bivalves Bivalvia as well as several species of dragonflies and ephemerids, 2 species of sponges and 3 species of the Bryozoa. The remote lakes, screened by woods, are often penetrated by poachers with power-generating machines. As a result, invertebrates have become very sparse there. It is an example of a human activity which decreases biological variety in the lakes we have examined.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Fauna bezkręgowców jezior Lubiatowskich północno-zachodniej części Puszczy Noteckiej
jeziora, fauna bezkręgowców
W kompleksie znanym jako Jeziora Lubiatowskie prowadzono badania następujących jezior: Solecko, Lubiatówko, Łąkie, Gostomie, Miel, Piersko, Siwino, Glinki, Zdroje, Solczyk, Kliczyna, Rąpino. Większość z nich to jeziora przepływowe. Największe z nich to jeziora Lubowo (102,5 ha) oraz Solecko (91 ha). Badania prowadzono w latach 2003 do 2004, w okresie maj-wrzesień. Zebrany materiał obejmował 14 gatunków pijawek Hirudinea, 22 gatunki ślimaków Gaspropoda, 11 gatunków małży Bivalvia, oraz kilka gatunków ważek i efemeryd, 2 gatunki gąbek i 3 gatunki Bryozoa. Te jeziora, ukryte za zasłoną lasów, są często penetrowane przez kłusowników, wykorzystujących generatory elektryczne do zabijania zdobyczy, co doprowadziło do znacznego ograniczenia populacji bezkręgowców. Stanowi to przykład działalności człowieka, ograniczającej różnorodność biologiczną badanych jezior.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top