Influence of the northern hemispheric circulation patterns on temperatures and preci-pitation in northeastern Poland
 
More details
Hide details
1
Departament of Meteorology and Climatology, Warmia and Mazury University, ul. Prawocheńskiego 21, 10-720 Olsztyn
 
 
Acta Agroph. 2004, 3(2), 385-392
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The purpose of this study is to examine the relative impact of North Atlantic Oscillation (NAO) on temperatures and precipitation in northeastern Poland and compare it with the influence of other circulation patterns such as: East Atlantic Pattern (EA), East Atlantic Jet Pattern (EA-JET), West Pacific Pattern (WP), East Pacific Pattern (EP), North Pacific Pattern (NP), Pacific/North American Pattern (PNA), East Atlantic/West Russia Pattern (EA/WR), Scandinavia Pattern (SCA), Tropical/Northern Hemisphere Pattern (TNH), Polar/Eurasia Pattern (POL). To examine the influence of different circulation patterns on weather condition we computed correlation coefficients between temperatures, precipitation totals and the indicator values of aforementioned circulation patterns. Our measurement period covers years 1951 through 2000, with minimum 25 year continuous data intervals. Our results are generally consistent with existing studies which cover other regions of Poland but only with respect to NAO influences. Analysis of the impact of atmospheric circulation patterns other than NAO revealed unexpected results. At this point the exact nature and interpretation of those results requires further research.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ wskaźników cyrkulacyjnych półkuli północnej na temperaturę i opady w Polsce północno-wschodniej
indeksy cyrkulacyjne, NAO, temperatura, opady, okres wegetacyjny
Celem prezentowanego opracowania było określenie roli North Atlantic Oscillation (NAO) w kształtowaniu opadów i wartości temperatur w Polsce północno-wschodniej w porównaniu z innymi wskaźnikami cyrkulacyjnym takimi jak: East Atlantic Pattern (EA), East Atlantic Jet Pattern (EA-JET), West Pacific Pattern (WP), East Pacific Pattern (EP), North Pacific Pattern (NP), Pacific/North American Pattern (PNA), East Atlantic/West Russia Pattern (EA/WR), Scandinavia Pattern (SCA), Tropical/Northern Hemisphere Pattern (TNH), Polar/Eurasia Pattern (POL). Do określenia zależności pomiędzy sumami opadów i wartościami wskaźników cyrkulacyj-nych wykorzystano metodę współczynników korelacji. Okresy analityczne obejmowały ciągi obserwacyjne, minimum 25 letnie, wybrane z przedziału czasowego lat 1951-2000. Uzyskane wyniki w dużej mierze potwierdzają poczynione dotąd obserwacje w innych miejscach Polski w stosunku do wskaźnika NAO, natomiast korelacje elementów meteorologicznych z pozostałymi liczbowymi wyznacznikami cyrkulacji atmosfery dały w wielu wypadkach zaskakujące rezultaty, wymagające jednak dalszego potwierdzenia.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top