Influence of expected climate changes on phenology of corn cultivated for grain in Wielkopolska Region
 
More details
Hide details
1
Department of Meteorology and Climatology, University of Warmia and Mazury, Pl. Łódzki 1, 10-900 Olsztyn
 
2
Department of Agricultural Systems, University of Warmia and Mazury
 
 
Acta Agroph. 2008, 12(2), 327
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Based on experimental data from COBOR for the years of 1991- 2005 relating to three earliness groups of corn the authors determined the dates of sowing, harvest, as well as selected growing stages. Using WGENK model, 300 possible variants of the course of weather were generated according to the scenario of the GISS model E with double CO2 in atmosphere. According to implemented calculations on stimulation database, growth season will decrease, on average, from 230 to 261 days. Probable deadline of its beginning might be 4th of March while ending might be 20th of November. Possible mean deadline of sowing of corn is 1st of April and harvest between 5th and 8th of August. According to generated data it is possible that the mean duration of the whole vegetation season of corn will decrease from 149 to 126 days for early variety, from 154 up to 128 for semi-early variety, and from 160 up to 129 for semi-late variety. All corn growing periods might decrease with the exception of the period between sprouting of stigma and full ripeness which might increase by about 20 days.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ spodziewanych zmian klimatu na fenologię kukurydzy uprawianej na ziarno w Wielkopolsce
fenologia kukurydzy, warunki pogodowe, zmiany klimatu
Na podstawie danych doświadczalnych COBORU z lat 1991-2005, dotyczących rozwoju trzech grup wczesności kukurydzy ustalono terminy siewu, zbioru oraz wybranych faz rozwojowych. Wykorzystując model WGENK wygenerowano 300 możliwych wariantów przebiegu pogody według scenariusza GISS model E, zakładającego podwojenie ilości CO2 w atmosferze. Według wyliczeń dokonanych na bazie danych symulowanych okres wegetacyjny ulegnie wydłużeniu ze średnio 230 do 261 dni. Prawdopodobny termin jego rozpoczęcia to 4 marca zaś zakończenia 20 listopada. Możliwy średni termin siewu kukurydzy to 1 kwietnia a zbioru między 5 a 8 sierpnia. Według wygenerowanych danych możliwe jest znaczne skrócenie całego okresu wegetacji kukurydzy ze średnio 149 do 126 dni dla odmian wczesnych, i z 154 do 128 dla odmian średniow-czesnych i ze 160 do 129 dni w przypadku odmian średniopóźnych. Skróceniu mogą ulec wszystkie okresy rozwojowe kukurydzy za wyjątkiem międzyfazy pojawienie znamion – dojrzałość pełna, która ulegnie wydłużeniu średnio o 20 dni.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top