Impact of soil cultivation on the extent of potato tuber size equalisation and starch yield
 
More details
Hide details
1
Agricultural and Food Technology Section, Agricultural University ul. Balicka 116B, 30-149 Kraków
 
 
Acta Agroph. 2009, 14(2), 355-365
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper presents the results of research involving potato tuber crop evaluation depending on soil cultivation method before planting and on tuber variety. The following parameters were determined: total yield and its structure, commercial yield, starch yield, and yield equalisation extent. Analysis of examined agrotechnical factors proved that cultivation process simplification considerably reduces total yield and commercial yield volume, compared to conventional production technology recommended for potato growing. Unquestionable benefits of simplified and ecological technologies should be sought in yield quality (chemical composition or health of tubers) and in seed-potato yield volume.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ uprawy roli na stopień wyrównania wielkości bulw ziemniaka i plon skrobi
bulwy ziemniaka, uprawa, odmiana, Plon, skrobia, stopień wyrównania
W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczące oceny plonu bulw ziemniaka w zależności od sposobu przygotowania roli przed sadzeniem oraz odmiany. Określono plon całkowity i jego strukturę, plon handlowy, plon skrobi i stopień wyrównania plonu. Występujące różnice badanych i obliczonych parametrów plonu były istotnie zróżnicowanie pomiędzy odmianami i sposobami uprawy roli. Analiza badanych czynników agrotechnicznych wykazała, że uproszczenie uprawy znacząco obniża wysokość plonu całkowitego i plonu handlowego w porównaniu z tradycyjną technologią zalecaną w uprawie ziemniaka. Spośród trzech odmian Ibis i Vineta dawały korzystniejsze i zbliżone do siebie wartości parametrów plonu.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top