Analysis of methods for calculation of ridge terraces spacing
 
More details
Hide details
1
Department of Environmental Improvement, Warsaw Agricultural University, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
 
Acta Agroph. 2005, 5(2), 263–270
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Existing methods of ridge terraces spacing calculation are characterized in the paper, as well as the way of spacing calculation by means of an erosion model – WinSEADS. The model has been verified by the results of three years’ field investigations which were carried out during the years 2000-2002 in the Agricultural Experimental Station in Puczniew on a 10% slope covered with medium loam. It was found that spacing calculated by existing methods differs considerably.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Analiza metod obliczania rozstawy tarasów grzbietowych
tarasy grzbietowe, rozstawa tarasów, model spływu powierzchniowego
W pracy scharakteryzowano istniejące metody obliczania rozstawy tarasów grzbietowych oraz przedstawiono sposób obliczania rozstawy za pomocą modelu erozyjnego WinSEADS. Model zweryfikowano na podstawie trzyletnich badań terenowych nad spływem powierzchniowym, które wykonano w latach 2000-2002 w RZD Puczniew na stoku o średnim spadku 10% pokrytym gliną średnią. Stwierdzono, że wielkości rozstaw obliczone za pomocą istniejących metod i zastosowanego modelu są znacznie zróżnicowane.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125