Analysis of methods for calculation of ridge terraces spacing
 
More details
Hide details
1
Department of Environmental Improvement, Warsaw Agricultural University, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
 
 
Acta Agroph. 2005, 5(2), 263-270
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Existing methods of ridge terraces spacing calculation are characterized in the paper, as well as the way of spacing calculation by means of an erosion model – WinSEADS. The model has been verified by the results of three years’ field investigations which were carried out during the years 2000-2002 in the Agricultural Experimental Station in Puczniew on a 10% slope covered with medium loam. It was found that spacing calculated by existing methods differs considerably.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Analiza metod obliczania rozstawy tarasów grzbietowych
tarasy grzbietowe, rozstawa tarasów, model spływu powierzchniowego
W pracy scharakteryzowano istniejące metody obliczania rozstawy tarasów grzbietowych oraz przedstawiono sposób obliczania rozstawy za pomocą modelu erozyjnego WinSEADS. Model zweryfikowano na podstawie trzyletnich badań terenowych nad spływem powierzchniowym, które wykonano w latach 2000-2002 w RZD Puczniew na stoku o średnim spadku 10% pokrytym gliną średnią. Stwierdzono, że wielkości rozstaw obliczone za pomocą istniejących metod i zastosowanego modelu są znacznie zróżnicowane.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top