Analysis of the vibration process of a fertilizer spreader disc
 
More details
Hide details
1
Department of Mechanical Engineering and Agrophysics, University of Agriculture, ul Balicka 104, 30-149 Kraków
 
 
Acta Agroph. 2005, 5(3), 589-594
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In the vibration process of the disc drive gear casing of a fertilizer spreader two main amplitude-frequency components of the vibration can be determined: · disc imbalance, · secondary imbalance of the disc resulting from point-wise dosage of fertilizer flow. As a result of the imbalance process there occurs a change in the fertilizer particle trajectory. This has direct influence on the throw range and uniform fertilizer sowing depending on mass quantity of the fertilizer supply to the spreader disc. Analyses carried out show the necessity of fitting vibration signal transducers near the bearing housings of fertilizer spreader disc shaft for continuous monitoring of the condition of the system. Identified vibration parameters in the area of the disc drive will permit the implementation of onboard diagnostics of the quality of the machine operation.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Analiza procesu drganiowego tarczy rozsiewacza nawozowego
drgania, rozsiewacz, model dynamiczny, charakterystyka amplitu-dowo-częstotliwościowa
W procesie drganiowym korpusu przekładni kątowej napędu tarczy rozsiewacza wyróżnić można dwie główne składowe amplitudowo-częstotliwościowe drgań: · niewyrównoważenia tarczy, · wtórnego niewyważenia tarczy wynikającego z punktowego dozowania strumienia masy nawozowej. W wyniku istnienia tych składowych drgań oraz luzów łożyskowania przekładni kątowej rozsiewacza występuje zjawisko precesji postępowej wału zgodnie z kierunkiem obrotów tarczy. Parametry drgań stanowią podstawę metodyki wnioskowania odnośnie symetrii powierzchniowego rozkładu wysiewu. Przeprowadzone analizy wskazują na konieczność zainstalowania przetworników sygnału drganiowego w strefach opraw łożysk wału tarczy rozsiewacza w celu ciągłej kontroli stanu technicznego przekładni. Rozpoznane parametry drgań w strefie napędu tarczy posłużą do realizacji funkcji diagnostyki pokładowej jakości pracy maszyny.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top