RESEARCH PAPER
Courses of soil science in technical universities
 
More details
Hide details
1
Zakład Gleboznawstwa i Ochrony Gruntów, Politechnika Warszawska, Pl. Politechniki l, 00-661 Warszawa, Poland
 
 
Publication date: 2020-06-10
 
 
Acta Agroph. 2001, (48), 187-193
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In Technical Universities in Poland Soil Science Courses generally are run on two fields: Geodesy and Cartography as well as Environmental Engeneering. Usually, lectures – 30 hours and classes – 30 hours, students take during the second year of study. There are various programs of teaching of Soil Science Courses dependently on study fields. In some universities courses of soil protection, recultivation, soil cartography, soil classification and field training are offered on specialisations.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Gleboznawstwo na studiach politechnicznych
oznawstwo, edukacja, politechniki
W wyższych szkołach technicznych gleboznawstwo jest wykładane generalnie na dwóch kierunkach studiów: geodezja i kartografia oraz inżynieria środowiska. Zajęcia z tego przedmiotu prowadzone są najczęściej na drugim roku studiów, w wymiarze 30 godzin wykładów i 30 godzin ćwiczeń laboratoryjnych. Treść wykładów i ćwiczeń uzależniona jest od kierunku studiów. W niektórych uczelniach technicznych, na specjalizacjach, prowadzone są ponadto zajęcia obejmujące: wybrane działy gleboznawstwa, ochronę i rekultywację gleb oraz ćwiczenia terenowe.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top