RESEARCH PAPER
Soil science in program of university studies in Poland
 
More details
Hide details
1
Zakład Gleboznawstwa, Instytut Ekologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, ul. Sienkiewicza 30, 87-100 Toruń, Poland
 
 
Publication date: 2020-06-10
 
 
Acta Agroph. 2001, (48), 195-205
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper presents a short history of polish pedology at universities, its specificity, contemporary state of organization and significance in education of students of geography, biology and environmental protection at various universities in Poland.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Gleboznawstwo w programie studiów uniwersyteckich w Polsce
gleboznawstwo uniwersyteckie, nauki przyrodnicze, dydaktyka
W pracy przedstawiono krótką historię polskiego gleboznawstwa uniwersyteckiego, jego specyfikę, współczesny stan organizacyjny i znaczenie w kształceniu studentów kierunków geografii, biologii i ochrony środowiska na różnych uniwersytetach w Polsce.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top