RESEARCH PAPER
Soil science course at extramural studies of Agricultural University in Szczecin
 
More details
Hide details
1
Katedra Gleboznawstwa, Akademia Rolnicza, ul. Słowackiego 17, 71-434 Szczecin, Poland
 
 
Publication date: 2020-06-15
 
 
Acta Agroph. 2001, (48), 287-292
 
KEYWORDS
ABSTRACT
On the basis of collected materials, data and observations, obtained during conducted classes, the paper presents the Soil Science course at extramural studies of Szczecin Agricultural University. The results of exams and classes (marks) were used for the evaluation of the effectiveness of the teaching process.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Realizacja procesu dydaktycznego z zakresu gleboznawstwa na studiach zaocznych w Akademii Rolniczej w Szczecinie
proces dydaktyczny, gleboznawstwo, studia zaoczne
Na podstawie zebranych materiałów i danych liczbowych oraz obserwacji uzyskanych w trakcie prowadzenia zajęć dydaktycznych z zakresu gleboznawstwa, w sposób opisowy przedstawiono realizację zajęć dydaktycznych w Katedrze Gleboznawstwa Akademii Rolniczej w Szczecinie, na studiach zaocznych. Dodatkowo, uzyskane przez studentów oceny z zaliczeń i egzaminów posłużyły do określenia efektów nauczania.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top