REVIEW PAPER
Soil science course in agricultural studies syllabus
 
More details
Hide details
1
Katedra Gleboznawstwa, Akademia Rolnicza, ul. Słowackiego 17, 71-434 Szczecin, Poland
 
 
Publication date: 2020-06-10
 
 
Acta Agroph. 2001, (48), 219-232
 
KEYWORDS
ABSTRACT
On the basis of the materials obtained from the Institutes and Departments of Soil Sciences of Agricultural Universities, the paper presents the number of lectures and classes designed on teaching Soil Science at particular faculties and specialities in a full and part-time system. In the case of studies in Agriculture at the Faculty of Agriculture they obtained data were compared with the data for 1993, which showed a considerable decrease of the number of Soil Science classes, field practices in particular. A relatively favourable situation in this respect has been maintained by Environmental Engineering, mainly at the Department of Land Improvement and Environmental Engineering of Poznań Agricultural University.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Gleboznawstwo w programach studiów rolniczych
gleboznawstwo, kierunki i specjalności studiów, studia zaoczne
W opracowaniu, w oparciu o materiały z Instytutów i Katedr Gleboznawstwa Akademii Rolniczych, przedstawiono wymiar godzin wykładów i ćwiczeń z gleboznawstwa realizowanych na poszczególnych wydziałach, kierunkach i specjalnościach studiów stacjonarnych i zaocznych. Na kierunku Rolnictwo na Wydziale Rolniczym uzyskane dane porównano ze stanem z 1993 roku, ukazując w kilku uczelniach zmniejszenie ilości godzin dydaktycznych z gleboznawstwa, zwłaszcza w przypadku ćwiczeń terenowych. Natomiast stosunkowo korzystna sytuacja pod tym względem utrzymuje się na kierunku Inżynierii Środowiska, głównie na Wydziale Melioracji i Inżynierii Środowiska AR w Poznaniu.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top