Functional classification of communes in Zachoniopomorskie province landscape parks
 
More details
Hide details
1
Department of Agronomy, West Pomeranian University of Technology ul. Juliusza Słowackiego 17, 71-434 Szczecin
 
2
 
 
Acta Agroph. 2009, 14(1), 41–48
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper presents the results of multifunctional classification of twenty communes in the boundaries of Cedyński, Drawski, Iński, Lower Oder Valey and Szczeciński Landscape Parks. The research revealed that communes within the boundaries of landscape parks are different in terms of agriculture and its impact on the environment. The cluster analysis by Ward’s hierarchic method separated four groups of communes. From the ecological point of view – landscape attractiveness and possibility for non-productive function of agriculture – the most favourable indexes are in groups C and D of the communes. In these groups, the share of agricultural land in total area is the smallest, with relatively high afforestation and permanent grasslands, whereas the share of cereals in sowing structure and percentage of farms dealings with agricultural activity only is the lowest. These areas are suitable for multifunctional development of rural areas.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Klasyfikacja funkcjonalna gmin położonych na obszarach parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego
klasyfikacja funkcjonalna, parki krajobrazowe, rolnictwo, wielofunkcyjność obszarów wiejskich
W pracy przedstawiono wyniki klasyfikacji funkcjonalnej dwudziestu gmin lezących w granicach parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego: Cedyńskiego, Doliny Dolnej Odry, Drawskiego, Ińskiego i Szczecińskiego. Charakterystyki statystyczne wybranych cech diagnostycznych, wskazują na duże różnice w obsadzie trzody chlewnej i bydła, udziale lasów i użytków rolnych w powierzchni ogólnej, trwałych użytków zielonych w powierzchni użytków rolnych oraz w strukturze obszarowej gospodarstw. Spośród wyodrębnionych czterech grup gmin, największe możliwości rozwoju pozarolniczych funkcji mają gminy zaliczane do grupy C i D. W tych gminach jest najmniejszy udział użytków rolnych w powierzchni ogólnej, stosunkowo duża lesistość, nieco większy niż średnia dla badanej zbiorowości, udział trwałych użytków zielonych, zdecydowanie mniejszy niż w pozostałych grupach udział zbóż w strukturze zasiewów oraz najmniejszy odsetek gospodarstw prowadzących działalność wyłącznie rolniczą. Obszary te mają największą szanse rozwoju wielofunkcyjnego.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125