Frequency of occurrence of dry spells and droughts in two mesoregions of Masurian Lakeland
 
More details
Hide details
1
Department of Meteorology and Climatology, Warmia and Mazury University, Plac Łódzki 4, 10-726 Olsztyn
 
 
Acta Agroph. 2008, 12(3), 663-673
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The present work describes the frequency of occurrence of dry spells and droughts periods in the vegetation season on the example of two localities distant from each other by about 40 km. In Bałcyny, which is situated in the Iława Lakeland, the investigation period included 36 years (1960-1995). In Pozorty-Tomaszkowo, which is situated in the Olsztyn Lakeland, the period of 1553-1995 (43-years) was investigated. High variability of the occurrence of dry spells and drought periods was found. Those periods were more frequent in Bałcyny (50%) than in Pozorty-Tomaszkowo (40%). In Bałcyny, the most threatening for vegetation dry spells appeared in July and August – when the probability of occurrence was 40%, whereas in Pozorty-Tomaszkowo the highest probability was in May – 53%, in June – 42%, and in August – 40%. The highest frequency of drought periods in Bałcyny was in August, September and October – 11%, while in Pozorty-Tomaszkowo in July and August – 14%.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Częstotliwość występowania okresów posusznych i suchych w dwóch mezoregionach Pojezierza Mazurskiego
opady, posucha, susza
W pracy przedstawiono kształtowanie się okresów suchych i posusznych w okresie wegetacyjnym w dwóch miejscowościach Pojezierza Mazurskiego oddalonych od siebie o 40 km. W Bałcynach należących do mezoregionu Pojezierza Iławskiego badania obejmowały okres 36 letni (1960-1995). W Pozortach-Tomaszkowie należących do mezoregionu Pojezierza Olsztyńskiego badania prowadzono w latach 1553-1995 (okres 43 letni). Stwierdzono w badanych miejscowościach zróżnicowanie występowania okresów suchych i posusznych. Częściej występowały one w Bałcynach (50%) niż w Pozortach-Tomaszkowie (40%). Najbardziej niebezpieczne dla wegetacji roślin okresy posuszne wystąpiły w Bałcynach w miesiącach lipcu i sierpniu – prawdopodobieństwo występowania 40%, a w Pozortach-Tomaszkowie w maju – 53%, czerwcu 42% i sierpniu 40%. Okresy suszy w Bałcynach najczęściej występują w sierpniu, wrześniu i październiku – 11%, a w Pozortach-Tomaszkowie w lipcu i sierpniu – 14%.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top