Influence of mechanical abrasion on saponin content in grain of quinoa
 
More details
Hide details
1
Faculty of Technology and Apparatus for Chemical and Food Industry, University of Technology and Life Sciences, ul. Seminaryjna 3, 85-326 Bydgoszcz
 
2
Faculty of Botany and Ecology, University of Technology and Life Sciences, ul. Prof. S. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz
 
 
Acta Agroph. 2008, 12(3), 657-662
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In the study an attempt was made at removing saponin from the surface of quinoa grains (Chenopodium quinoa Willd.) by means of mechanical abrasion. The influence of abrasion intensity and of the time of the operation was examined with relation to the content of saponin on the surface of grains. In the research two kinds of abrasion drums were applied, and three kinds of abrasive materials. The content of saponin was determined with the foam test. It was demonstrated that the that kind abrasive used and the duration of the operation had a considerable effect on the level of saponin content on the surface of the grain. A considerable reduction in the level of saponin could be achieved with proper selection of those parameters.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ skaryfikacji mechanicznej na zawartość saponin w nasionach komosy ryżowej
skaryfikacja mechaniczna, komosa ryżowa, saponiny
W pracy zastosowano metodę skaryfikacji mechanicznej do usuwania saponin z powierzchni nasion komosy ryżowej (Chenopodium quinoa Willd.). Badano wpływ intensywności ścierania i czasu operacji na zmniejszenie zawartości saponin w nasionach. W badaniach zastosowano dwa rodzaje bębnów skaryfikujacych o pokroju okrągłym i sześciokątnym oraz trzy rodzaje ścierniwa (120, 180, 220). Zawartość saponin oznaczano testem pianowym. Stwierdzono, że rodzaj ścierniwa oraz czas trwania operacji wpływa na znaczne obniżenie poziomu saponin.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top