Effectiveness of weed control of selective herbicides in sugar maize cultivation
 
More details
Hide details
1
Faculty of Soil and Plant Cultivation, University of Life Sciences in Poznań, ul. Mazowiecka 45/46, 60-623 Poznań
 
 
Acta Agroph. 2008, 12(2), 553-560
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In the years 2004-2006, at the Experimental Station Swadzim near Poznań, field experiments were conducted on the weed control efficiency of selective herbicides or their mixture in sugar maize cultivation. On control plots the main species of weeds were Viola arvensis, Brassica napus, Chenopodium album, Polygonum convolvulus, Echinochloa crus-galli and Galium aparine. The tested mixtures of herbicides were found to have generally high weed control efficiency. They had good performance in controlling the occurrence of Viola arvensis and Chenopodium album in sugar maize cultures, but were less effective with relation to control of Echinochloa crus-galli.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Skuteczność chwastobójcza wybranych herbicydów w kukurydzy cukrowej
kukurydza cukrowa, herbicydy, zwalczanie chwastów
W latach 2004-2006 w Zakładzie Doświadczalno-Dydaktycznym w Swadzimiu koło Poznania przeprowadzono doświadczenia polowe dotyczące oceny skuteczności kilku herbicydów lub ich mieszanek w zwalczaniu chwastów w kukurydzy cukrowej. Na obiektach kontrolnych dominowały następujące gatunki chwastów: fiołek polny (Viola arvensis), komosa biała (Chenopodium album), samosiewy rzepaku (Brassica napus), chwastnica jednostronna (Echinochloa crus-galli), rdest powojowaty (Polygonum convolvulus) oraz przytulia czepna (Galium aparine). Stwierdzono wysoką ogólną skuteczność chwastobójczą badanych kombinacji herbicydowych. Szczególnie dobrze ograniczały one występowanie fiołka polnego i komosy białej. Mniej skuteczne okazały się one w stosunku do chwastnicy jednostronnej.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top