Evaluation of usefulness of photoelectric separator for sorting of pea seeds (Pisum sativum L.)
 
More details
Hide details
1
Chair of Working Machinery and Separation Processes, Warmia and Masuria University, ul. Oczapowskiego 11, 10-736 Olsztyn
 
 
Acta Agroph. 2006, 8(4), 863–870
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper presents the results of investigations on the separation effectiveness of sound and damaged by diseases and pests pea seeds by means of a photoelectric separator. A high level of effectiveness of damaged seeds separation was obtained, at ca. 97%, with sound seeds losses below 1%. Relationships describing the effectiveness of damaged seeds separation and losses of sound seeds in the function of belt feed speed were determined.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Ocena przydatności fotoelektrycznego separatora do sortowania nasion grochu (Pisum sativum L.)
nasiona grochu, sortowanie, separator fotoelektryczny
Przedstawiono wyniki badań skuteczności rozdzielania nasion grochu zdrowych i porażonych chorobami oraz szkodnikami przy wykorzystaniu fotoelektrycznego separatora. Uzyskano wysoką skuteczność wydzielania porażonych nasion, wynoszącą około 97%, przy stratach nasion zdrowych nie przekraczających 1%. Wyznaczono zależności regresyjne opisujące skuteczność wydzielania nasion porażonych i straty nasion zdrowych od prędkości przesuwu taśmy separatora.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125