Evaluation of usefulness of photoelectric separator for sorting of pea seeds (Pisum sativum L.)
 
More details
Hide details
1
Chair of Working Machinery and Separation Processes, Warmia and Masuria University, ul. Oczapowskiego 11, 10-736 Olsztyn
 
 
Acta Agroph. 2006, 8(4), 863-870
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper presents the results of investigations on the separation effectiveness of sound and damaged by diseases and pests pea seeds by means of a photoelectric separator. A high level of effectiveness of damaged seeds separation was obtained, at ca. 97%, with sound seeds losses below 1%. Relationships describing the effectiveness of damaged seeds separation and losses of sound seeds in the function of belt feed speed were determined.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Ocena przydatności fotoelektrycznego separatora do sortowania nasion grochu (Pisum sativum L.)
nasiona grochu, sortowanie, separator fotoelektryczny
Przedstawiono wyniki badań skuteczności rozdzielania nasion grochu zdrowych i porażonych chorobami oraz szkodnikami przy wykorzystaniu fotoelektrycznego separatora. Uzyskano wysoką skuteczność wydzielania porażonych nasion, wynoszącą około 97%, przy stratach nasion zdrowych nie przekraczających 1%. Wyznaczono zależności regresyjne opisujące skuteczność wydzielania nasion porażonych i straty nasion zdrowych od prędkości przesuwu taśmy separatora.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top