Cost analysis of energetic willow production in the first year of cultivation
 
More details
Hide details
1
Chair of Agricultural Engineering and Informatics, Agricultural University, ul. Balicka 104, 30-149 Kraków
 
 
Acta Agroph. 2006, 8(4), 871-880
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper presents a study of the technologies of energetic willow cultivation in the first year of cultivation (the year of starting the plantation). The studies were conducted for two willow plantations located in the region of Małopolska. On the basis of operation sheets the levels of work expenditure were determined, split between manpower and machine work. Next, the costs of energetic willow production, meant for seedling, in the first year of cultivation, were determined. The production cost structure covered the costs of: raw materials, machine operation, manpower, as well as indirect costs.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Analiza kosztów produkcji wierzby energetycznej w pierwszym roku uprawy
wierzba energetyczna, koszty produkcji, koszty eksploatacji
W opracowaniu przedstawiono technologie uprawy wierzby energetycznej w pierwszym roku uprawy (roku założenia plantacji). Badania przeprowadzono dla dwóch plantacji wierzbowych położonych na terenie Małopolski. Na podstawie kart technologicznych oceniono poziom nakładów pracy z podziałem na prace ręczne i maszynowe. W dalszej kolejności określono koszty produkcji wierzby energetycznej w pierwszym roku uprawy z przeznaczeniem na sadzonki. W strukturze kosztów produkcji uwzględniono: koszty surowcowe, koszty eksploatacji maszyn i koszty robocizny oraz koszty pośrednie.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top