RESEARCH PAPER
Selected problems of municipal waste sorting and utilization
 
More details
Hide details
1
Institute of Soil Science and Environment Management, Agricultural University in Lublin, ul. Leszczyńskiego 7, 20-069 Lublin, Poland
 
 
Publication date: 2020-11-17
 
 
Acta Agroph. 2002, (73), 231–241
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article describes some problems connected with municipal refuse sorting in selected countries of European Community and in Poland. The attention has been focused on the practical way of waste separation. The examples of positive activities in Poland have been given
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wybrane zagadnienia segregacji i utylizacji odpadów komunalnych
odpady komunalne, segregacja, recykling
W pracy przedstawiono wybrane zagadnienia dotyczące systemu segregacji odpadów komunalnych w niektórych państwach Unii Europejskiej oraz w Polsce. Główną uwagę zwrócono na praktyczny sposób zorganizowania procesu separacji odpadów oraz problemy jakie wiążą się z jego wprowadzeniem. Wskazano również pozytywne przykłady działań podejmowanych w tej dziedzinie na terenie Polski.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125