Efficacy of herbicide Callisto 100 SC applied with adjuvants and a mineral fertilizer
,
 
 
 
More details
Hide details
1
Department of Soil and Plant Cultivation, Agricultural University, ul. Mazowiecka 45/46, 60-623 Poznań
 
 
Acta Agroph. 2008, 11(2), 403-410
 
KEYWORDS
ABSTRACT
A two-year field experiment (2005-2006) were conducted to determine the effect of 28% N urea-ammonium nitrate liquid fertilizer (UAN) and oil adjuvants on Chenopodium album, Echinochloa crus-galli and total weed control with mesotrione (Callisto 100 SC) applied in maize. The herbicide Callisto 100 SC, at recommended rate (1.5 L ha-1) and reduced rates (1.0 and 0.75 L ha-1), and two adjuvants: Atpolan BIO 80 EC (methylated seed oil) and Atpolan 80 EC (paraffin oil) were applied with or without UAN at rate 4 L ha-1. Mesotrione at all rates, with or without any tank-mix adjuvants, controlled Chenopodium album from 96 to 100%. UAN differed in enhancement of mesotrione phytotoxicity to Echinochloa crus-galli and was most effective in mixture with paraffin oil. However, mesotrione efficacy in total weed infestation was less effective with paraffin oil than with methylated seed oil. Addition of UAN plus paraffin oil or methyleted seed oil to the reduced rates of mesotrione increased corn cob yield to the level when mesotrione was applied at conventional rate without any adjuvant.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Skuteczność chwastobójcza herbicydu Callisto 100 SC stosowanego z adiuwantami i nawozem mineralnym
RSM, adiuwanty olejowe, mezotrion, skuteczność chwastobójcza
Badania polowe, w układzie bloków zrandomizowanych kompletnych, w czterech powtórzeniach, prowadzono w latach 2005-2006 w celu określenia wpływu roztworu saletrzano-mocznikowego (RSM) oraz adiuwantów olejowych na skuteczność chwastobójczą mezotrionu (Callisto 100 SC) stosowanego w uprawie kukurydzy. Herbicyd stosowano w dawce pełnej – 1,5 l•ha-1 bez dodatku adiuwantów, oraz w dawkach obniżonych – 1,0 i 0,75 l•ha-1 z dodatkiem adiuwantów olejowych Atpolan 80 EC (olej parafinowy) i Atpolan BIO 80 EC (ester metylowy kwasów tłuszczowych oleju rzepakowego z układem buforującym pH cieczy opryskowej na poziomie 7,3-7,8) w dawce 1,5 l•ha-1, oraz dodatkiem nawozu mineralnego RSM – roztwór saletrzano-mocznikowy, w dawce 4 l•ha-1. Mezotrion, niezależnie od dawki oraz stosowanych adiuwantów, skutecznie zwalczał komosę białą. RSM i adiuwanty olejowe wyraźnie poprawiały skuteczność zwalczania chwastnicy jednostronnej i chwastów ogółem. Plony ziarna kukurydzy z obiektów, na których stosowano obniżone dawki herbicydu z adiuwantami, dorównywały plonom ziarna uzyskanym po zastosowaniu pełnej dawki mezotrionu bez dodatku adiuwantów.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top