Typical and abnormal duration of vegetation season in the Lublin Region
 
 
More details
Hide details
1
Department of Agrometeorology, University of Life Sciences, ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2008, 12(2), 561-573
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Expressing through intensification of extreme weather phenomena, climatic fluctuations during recent decades seem to exceed limits of typical weather variations. Increase of time and spatial variation of vegetation period duration is also observed. The goal of this paper is determination of frequency of typical and abnormal, with respect to their duration, vegetation seasons appearance in the Lublin Region. For this purpose, classification based on value of standard variation, calculated for analysed sample, was elaborated. It enabled classification of 396 seasons into following groups: A: ≤ 185 days – abnormally short vegetation season, class B: 185-200 days − short, class C: 220-232 days – average, class D: 232-248 days − long, E: > 248 days – abnormally long. Results of conducted analysis seem to suggest typical for this region variation of vegetation season duration. However, in series from the years 1990–2006, examples of increasing range of variation, exceeding up to ten days range from years 1951-1990, were noted.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Typowe i anomalne długości okresu wegetacyjnego na Lubelszczyźnie
długość okresu wegetacyjnego, klasyfikacja, częstość występowania
Fluktuacje klimatyczne w ostatnich dekadach lat przekraczają granice typowej zmienności warunków pogodowych, objawiając się nasileniem zjawisk ekstremalnych. Wzrasta również zróżnicowanie czasowe i przestrzenne długości okresu wegetacyjnego. Zadaniem niniejszej pracy jest określenie częstości występowania typowych i anomalnych pod względem czasu trwania sezonów wegetacyjnych na Lubelszczyźnie. Opracowano w tym celu podział oparty na wartości odchylenia standardowego, który pozwolił na utworzenie następujących klas: A: ≤ 185 dni – okres wegetacyjny anomalnie krótki, B: 185-200 dni – krótki, C: 200-232dni – przeciętny, D: 232-248 dni – długi, E: > 248 dni – anomalnie długi. Wyniki przeprowadzonej analizy wskazują na typowe dla regionu zróżnicowaniem czasu trwania okresu wegetacyjnego. Jednak w serii lat 1991-2006 stwierdzono przykłady pogłębiających się zakresów wahań, przekraczających nawet o 10 dni przedział z lat 1951-1990.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top