Effect of NaCl on macro-nutrients accumulation in leaves and roots of winter wheat cv. Almari
 
More details
Hide details
1
Department of Physics, Agricultural University, ul. Papieża Pawła VI No 3, 71-459 Szczecin
 
2
Department of General Chemistry, Agricultural University, ul. Słowackiego 17, 71-434 Szczecin
 
 
Acta Agroph. 2007, 10(2), 419-424
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Influence of NaCl (0, 25, 50, 75, 100 and 150 mmol dm-3) content in Hoagland medium on accumulation of Na, K, Mg and Ca in leaves and roots of winter wheat seedlings cv. Almari after 14 and 28 days treatment was studied. Together with increase of NaCl concentration in the medium, a decrease in macroelements content in dry matter of leaves and roots was observed. Increase in Na content in leaves and roots seedlings with increase of NaCl concentration was noted. Greater Na, Mg and Ca accumulation was observed in roots than in leaves. In the case of K content, greater concentra-tion was observed in leaves than in roots after 14 and 28 days treatment.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ NaCl na zawartość makroelementów w liściach i korzeniach pszenicy ozimej odmiany Almari
NaCl, makroelementy, pszenica
W pracy zbadano wpływ NaCl w pożywce Hoaglanda – w stężeniach 0, 25, 50, 75, 100 i 150 mmol•dm-3 – na zawartość Na, K, Mg i Ca w liściach i korzeniach pszenicy ozimej odm. Almari, po 14 i 28 dniach wzrostu w obecności NaCl. Wraz ze wzrostem stężenia NaCl w pożywce Hoaglanda, po 14 i 28 dniach wzrostu, zaobserwowano zmniejszanie się zawartości badanych makroelementów w suchej masie liści i korzeni. Zawartość sodu w liściach i korzeniach badanych siewek zwiększała się wraz ze wzrostem stężenia NaCl w pożywce Hoaglanda. Większą akumulację sodu, magnezu i wapnia stwierdzono w korzeniach badanych siewek niż liściach. W przypadku potasu stwierdzono, że jego koncentracja, po 14 i 28 dniach wzrostu była większa w liściach niż w korzeniach.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top