Dynamics of changes in lawn species composition in relation to type of substrate and type of mixture
,
 
 
 
More details
Hide details
1
Department of Grassland, West Pomeranian University of Technology ul. Słowackiego 17, 71-434 Szczecin
 
 
Acta Agroph. 2009, 13(2), 321-328
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In 2004-2007 the suitability of grass mixtures of Festuca rubra and Lolium perenne and some waste materials (low peat, bark of coniferous trees, compost, municipal waste water sediment, straw, municipal grassland cuttings) for biological reclamation of ground without soil was studied. Grass mixtures were tested for their application as material for building lawns on sand. On poor substrates, Festuca rubra produced good turf and good looking lawn, on media rich in nutrients the Lolium perenne type of grass mixture proved to be the best.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Dynamika zmian w szacie roślinnej trawników w zależności od charakteru podłoża i typu mieszanki
masa organiczna, podłoża, mieszanki traw, skład botaniczny, zadarnienie, aspekt ogólny
W badaniach przeprowadzonych w latach 2004–2007 oceniano przydatność dwóch mieszanek traw typu: Festuca rubra i Lolium perenne oraz torf niski i surowców odpadowych (kora drzew iglastych, kompost, osad ściekowy, słoma, odpady zieleni miejskiej), do rekultywacji biologicznej gruntu bezglebowego (piasek luźny). Na podłożach z mniejszym udziałem masy organicznej dobre zadarnienie i wygląd trawników zapewniła mieszanka typu kostrzewy czerwonej – obiekt I, a w warunkach bogatszych w składniki pokarmowe – mieszanka typu Lolium perenne – obiekt II i III. Pod względem aspektu ogólnego wyróżniły się trawniki na podłożu zbudowanym z torfu niskiego i popiołu, w proporcji 1:3.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top