Heat balance of a fruit drier
 
More details
Hide details
1
Faculty of Agricultural Engineering, University of Agriculture, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2004, 4(3), 737-746
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The heat balance was drawn up of the fruit drier when apple and plum drying in a continuous cycle, as well as with the use of night breaks. Thermal efficiency of a steam boiler with wood combustion was 75.5%, and that of an air steam stove only 18.3-22.4% of heating steam enthalpy, and only 14-17% for the whole heating unit. The use of night breaks in apple drying shortened the effective drying time by 21% (equal to 5 hours), as well as allowing the saving of significant amounts of fuel and electric energy in comparison with drying without the breaks.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Bilans cieplny suszarki owoców w zależności od warunków procesu
suszarka owoców, bilans cieplny
Sporządzono bilans cieplny suszarki przy suszeniu jabłek oraz śliwek w cyklu ciągłym, jak również przy zastosowaniu przerw nocnych. Sprawność cieplna kotła parowego przy spalaniu drewna wynosiła 75,7%, a parowej nagrzewnicy powietrza zaledwie 18-22% entalpii pary grzejnej, natomiast całego urządzenia grzejnego 14-17%. Zastosowanie przerw nocnych przy suszeniu jabłek skraca czas efektywnego suszenia o 21% (o 5 godzin), jak również pozwala zaoszczędzić znaczne ilości opału i energii elektrycznej w porównaniu z suszeniem bez tych przerw.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top