Control of natural mycobiota in maize grains by ultraviolet (UVC) irradiation
 
More details
Hide details
1
Instituto Politécnico Nacional, SEPI-ESIME, Zacatenco, Unidad Profesional “Adolfo López Mateos”, Delegación Gustavo A. Madero, México, D.F. C.P. 07738
 
2
Unidad de Investigación en Granos y Semillas FESC, UNAM
 
3
Departamento de Fisica, Cinvestav-IPN, AP-14 740, Mexico D.F. CP 07360, Mexico
 
 
Acta Agroph. 2011, 18(2), 375–388
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The effect of UV-C light as a means of control of natural mycobiota of grains of maize (Zea mays L.) hybrids “San Juan” and ”H-159” (productive cycle, 2009) was investigated. UV-C lamps of 15 W were used and the exposure times applied were 0, 5, 10, 15, 20, 25 and 30 min. The experiment was established in the randomised complete block design with eight and four replicates. The unit pilot was 50 grains. For the determination of mycobiota the agar plate test was used, after disinfection of the grains with sodium hypochlorite diluted to 3% for 1 min. Differences (P ≤ 0.001, P ≤ 0.05) between treatments were found, the best treatments being those of 30 and 10 min, observing reductions of 42.85 and 52.05% in the number of grains infected with Fusarium spp. with respect to control for “San Juan” and “H-159”, respectively. For Fusarium monoliforme it was found that in 30 min there was a reduction of 53.74% for the hybrid “San Juan”, while for H-159 a reduction of 61.7% in 10 minutes was observed. These results show that UV-C radiation may be useful for application as a germicide in future experiments on a wide variety of grains.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Zwalczanie naturalnych mikobiot w ziarnie kukurydzy za pomocą promieniowania ultrafioletowego (UVC)
Zea mays, promieniowanie ultrafioletowe, ziarno kukurydzy, grzyby, mikobioty
Badano wykorzystanie promieniowania UV-C jako metody zwalczania naturalnych mikobiot ziarna hybryd kukurydzy (Zea mays L.) “San Juan” i ”H-159” (cykl produkcyjny, 2009). Zastosowano lampy UV-C o mocy 15 W, a czasy ekspozycji wynosiły 0, 5, 10, 15, 20, 25 oraz 30 min. Doświadczenie założono metodą kompletnych bloków randomizowanych w ośmiu i czterech powtórzeniach. Jednostka pilotażowa wynosiła 50 ziaren. Dla określenia mikobiot zastosowano test agarowy po uprzedniej dezynfekcji ziarna 3% roztworem podchlorynu sodu przez 1 min. Stwierdzono różnice (P ≤ 0,001, P ≤ 0,05) pomiędzy obiektami doświadczenia. Najlepsze wyniki uzyskano dla czasów ekspozycji 30 i 10 min, uzyskując odpowiednio 42,85 oraz 52,05% redukcję ilości ziaren zakażonych Fusarium spp. dla ziarna hybryd “San Juan” i “H-159” w odniesieniu do kontroli. W odniesieniu do Fusarium monoliforme stwierdzono, że po czasie naświetlania 30 min nastąpiła redukcja o 53,74% dla hybrydy “San Juan”, a dla H-159 stwierdzono spadek o 61,7% po 10 minutach. Te wyniki wykazują, że promieniowanie UV-C może być użyteczne do stosowania jako zabieg zarodnikobójczy w przyszłych doświadczeniach na rożnych rodzajach ziarna.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125