RESEARCH PAPER
Water retention of Polish alluvial soils
 
More details
Hide details
1
Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego, Polska Akademia Nauk, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin 27, Poland
 
 
Publication date: 2020-05-27
 
 
Acta Agroph. 2000, (38), 267-280
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In this paper the water potential-moisture characteristics of Polish alluvial soils are presented. It was stated, that the biggest amount of water is retained in alluvial soils belonged to the group of medium weight and heavy as well as light and medium weight alluvial soils The most comfortable water-air conditions are in light and medium weight alluvial soils.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Retencja wodna mad Polski
mady Polski, retencja wodna
W pracy przedstawiono charakterystyki potencjał wody glebowej-wilgotność mad Polski. Stwierdzono, te największe ilości wody retencjonowane są w madach średnich i ciężkich oraz madach lekkich i średnich, a najkorzystniejsze stosunki wodno-powietrzne panują w madach lekkich i średnich.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top