RESEARCH PAPER
Water retention of Polish rendzinas
 
More details
Hide details
1
Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego, Polska Akademia Nauk, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin 27, Poland
 
 
Publication date: 2020-05-27
 
 
Acta Agroph. 2000, (38), 247-258
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In this paper the water potential-moisture characteristics of Polish rendzinas are presented. Polish rendzinas were divided for two groups: so-called pure and mixed. Pure rendzinas are formed only from calcareous rocks and mixed rendzinas containing not only calcareous rocks but also admixture of sand, loam and silt. It was slated, that pure rendzinas retained more water than mixed rendzinas. The most comfortable water-air conditions are in surface layer of pure rendzinas and subsurface layer of mixed rendzinas.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Retencja wodna rędzin Polski
rędziny Polski, retencja wodna
W pracy przedstawiono charakterystyki potencjał wody glebowej-wilgotność rędzin Polski. Stwierdzono, że rędziny czyste retencjonują większe ilości wody niż rędziny mieszane. Najkorzystniejsze stosunki wodno-powietrzne panują w warstwic powierzchniowej rędzin czystych oraz warstwic podpowierzchniowej rędzin mieszanych.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top