Comparison of selected weather conditions in two Mazurian Lakeland mesoregions
 
More details
Hide details
1
Department of Meteorology and Climatology, Faculty of Environmental Management and Agriculture, University of Warmia and Mazury pl. Łódzki 1, 10-719 Olsztyn
 
 
Acta Agroph. 2007, 9(3), 699-709
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of this paper is to present a comparison of selected weather conditions in two mesoregions. The study was based on observations in the period of 1965-1995. Initial material come from the weather stations in Bałcyny (53° 59'N, 19° 50'E) and Łężany (53° 58'N, 21° 18'E), situated in two different mesoregions. The comparison of meteorological elements in these localities includes mean diurnal air temperatures, minimum temperatures, maximum temperatures of air, absolute maximum and minimum temperatures of air, average velocity of winds, average precipitation as well as sequences of days without any rainfall. The obtained results show the differences which occurred during the analysed period of thirty one years.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
PORÓWNANIE WYBRANYCH WARUNKÓW POGODOWYCH W DWÓCH MEZOREGIONACH POJEZIERZA MAZURSKIEGO
dni bezopadowe, mezoregiony, opady, temperatury powietrza, wiatry
Klimat Polski cechuje się m.in. dużą zmiennością, co powoduje, że często obserwujemy ekstremalne zjawiska meteorologiczne i hydrologiczne. Celem niniejszej pracy jest porównanie wybranych warunków pogodowych w dwóch mezoregionach Polski pólnocno-wschod-niej. Opracowanie dotyczy okresu lat 1965-1995. Dane meteorologiczne pochodzą ze stacji meteorologicznych Bałcyny (53°59'N, 19°50'E) i Łężany (53°58'N, 21°18'E) zlokalizowanych w dwóch różnych mezoregionach. Porównanie przebiegu elementów meteorologicznych w tych miejscowościach obejmują: średnie, minimalne i maksymalne temperatury powietrza, absolutne maksymalne i minimalne temperatury powietrza, średnie prędkości wiatru, średnie sumy opadów oraz ciągi dni bezopadowych. Otrzymane wyniki wskazują na różnice warunków meteorologicznych w analizowanym 31-leciu.'
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top