Classification of topoclimates based on the energy exchange at the interface earth-atmosphere
 
More details
Hide details
1
Institute of Geography and Spatial Organisation, Polish Academy af Sciences, ul. Twarda 51/55, 00-818 Warszawa
 
 
Acta Agroph. 2004, 3(2), 351–358
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The main purpose of this study is to present the methodology of topoclimatic classification based on specific patterns of energy exchange at the interface earth-atmosphere, and in turn, its suitability for topoclimatological mapping. Using the typologies of energy exchange for both: day-time and night-time, the final classification of topoclimates has been elaborated. Sixteen types of topoclimates have been distinguished, according to the relative values of main components of heat balance. Some "basic" topoclimatological maps have been drawn up, thus enabling the elaboration of various "applied" maps.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wymiana energii na powierzchni czynnej jako podstawa klasyfikacji topoklimatycznej
wymiana energii, bilans cieplny, bilans promieniowania, topoklimatologia, kartowanie topoklimatyczne
W pracy przedstawiono zasady klasyfikacjitopoklimatów, opartej o główne cechy wymiany energii na powierzchni granicznej między atmosferą a podłożem, a następnie - zastosowanie tej klasyfikacji do kartowania topoklimatycznego. Biorąc pod uwagę różne typy wymiany energii wydzielone osobno dla pory dziennej i dla pory nocnej, opracowano klasyfikację topoklimatów, w której wyróżniono 16 ich typów, odpowiadających względnym wartościom głównych składników bilansu cieplnego.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125