Bioclimate of Wieliczka and Bochnia saltmine chambers
 
More details
Hide details
1
Department of Meteorology and Agroclimatology, University of Agriculture, Al. Mickiewicza 24-28, 30-059 Kraków
 
 
Acta Agroph. 2004, 3(2), 343-349
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Microclimatic studies in Bochnia and Wieliczka saltmine chambers carried out in the years 2001-2002 simultaneously in both saltmines, always in the same parts of them, revealed slight variation of air temperature and slightly higher one of air humidity. Results of psychometric and catathermometric studies were applied within elaboration of biometeorological methods to decide thermal conditions in sanatorium chambers.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Bioklimat komór sanatoryjnych w kopalniach soli Bochni i Wieliczki
Kopalnia Soli w Bochni, Kopalnia Soli w Wieliczce, uzdrowisko, mikroklimat, bioklimat
W latach 2001-2002 przeprowadzono pomiary mikroklimatyczne w komorach sanatoryjnych w Kopalni Soli w Bochni i Wieliczce. Badania wykonywane były w obu kopalniach w stałych punktach w komorach podziemnych oraz na powierzchni ziemi. Stwierdzono małą zmienność temperatury powietrza, a większą wilgotności. Na podsatwie pomiarów psychrometrycznych i katatermometrycznych obliczono zespołowe wskaźniki biometeorologiczne, które posłużyły do oceny warunków termicznych odczuwalnych w komorach sanatoryjnych.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top