Characteristics of physical properties of apple powder produced by foam-mat freeze-drying method
,
 
,
 
 
 
More details
Hide details
1
Department of Food Engineering and Process Management, Faculty of Food Sciences, SGGW ul. Nowoursynowska 159C, 02-776 Warszawa
 
 
Acta Agroph. 2010, 15(2), 281-291
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of his work was to determine the effect of maltodextrin addition and sugar concentration in raw material on the physical properties of apple powder produced by foam-mat freeze-drying method. Foamed apple juice and concentrate with 2% albumin and maltodextrin at rates ranging from 0 to 40% were freeze-dried. Dried material was ground and selected physical properties of powders were investigated: bulk and tapped density, particle density, bulk porosity, wettability and solubility, and hygroscopicity. The increase of maltodextrin addition from 10 to 40% resulted in a decrease of hygroscopicity, bulk and tapped density, while flowability of apple juice powders was improved. The higher concentration of sugars in apple concentrate led to an increase in wettability and solubility of powders due to lower bulk density and higher bulk porosity.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Charakterystyka właściwości fizycznych proszku jabłkowego otrzymanego metodą suszenia pianowo-sublimacyjnego
koncentrat jabłkowy, suszenie sublimacyjne, właściwości fizyczne
Celem pracy było określenie wpływu dodatku maltodekstryny i zawartości cukru w surowcu na właściwości fizyczne proszku jabłkowego uzyskanego poprzez suszenie pianowo-sublimacyjne soku i koncentratu jabłkowego. Spieniony sok i koncentrat jabłkowy z 2% albuminy i dodatkiem maltodekstryny w zakresie od 0 do 40% mrożono i suszono sublimacyjnie. Susz rozdrabniano i badano właściwości fizyczne otrzymanego proszku: gęstość nasypową i utrzęsioną, gęstość cząstek, porowatość, zwilżalność i rozpuszczalność oraz higroskopijność. Zwiększenie dodatku maltodekstryny od 10 do 40% wpływało na zmniejszenie higroskopijności, gęstości nasypowej i utrzęsionej, poprawę sypkości proszków z soku jabłkowego. Wyższa zawartość cukru w koncentracie sprzyjała lepszej rozpuszczalności i zwilżalności proszków, co mogło wynikać z większej porowatości i mniejszej gęstości złoża.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top