RESEARCH PAPER
Changes in selected properties of soil environment on the area of black cormorant (Phalacrocorax carbo) colony in Kąty Rybackie, Poland
 
More details
Hide details
1
Institute of Soil Science and Environment Management, Agricultural University, Leszczyńskiego 7, 20-069 Lublin, Poland
 
2
Department of Hydrobiology and Ichthyobiology, Agricultural University, Akademicka 19, 20-033 Lublin, Poland
 
3
EKOGEO – Study of Geology and Environmental Protection, Leszczyńskiego 5/19, 20-069 Lublin, Poland
 
 
Publication date: 2020-10-16
 
 
Acta Agroph. 2001, (56), 155-164
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper includes characteristic of selected properties of soils from the area of multiannual colony of black cormorant (Phalacrocorax carbo) in Kąty Rybackie (N Poland). The colony is the biggest in Poland with regard to the number of breeding birds. The deposition of bird excrements disturbs a chemical equilibrium of soils and biocenosis. Soil samples from colony area showed many times higher content of all investigated chemical elements in comparison to control samples and nitrogen compounds especially. Soil nitrogen forms were the main factor causing the degradation of soils.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Zmiany wybranych właściwości środowiska glebowego na terenie kolonii kormoranów (Phalacrocorax carbo) w Kątach Rybackich
gleba, właściwości chemiczne, degradacja, kormorany, kolonia lęgowa
W pracy przedstawiono charakterystykę wybranych właściwości gleb na obszarze wieloletniej kolonii kormoranów (Phalacrocorax carbo) w Kątach Rybackich oraz kierunek ich zmian w wyniku bytowania ptaków na tym terenie. Kolonia w Kątach jest największa w Polsce, pod względem liczby gniazdujących kormoranów. Wieloletnia depozycja ptasich odchodów pod gniazdami spowodowała zakłócenie naturalnej równowagi chemicznej gleb i całej biocenozy. Próbki z kolonii zawierały wielokrotnie wyższą zawartość wszystkich badanych pierwiastków, w porównaniu z materiałem kontrolnym, a w szczególności związków azotowych, które były jednymi z głównych czynników degradacji środowiska glebowego. Niekorzystne zmiany chemizmu gleb objawiały się zamieraniem drzew na terenie kolonii.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top