RESEARCH PAPER
Influence of wind speed on rain water runoff velocity along the slope
 
More details
Hide details
1
Department of Water Supply and Water Disposial, Technical University ul. Nadbystrzycka 40, 20-044 Lublin, Poland
 
 
Publication date: 2021-03-29
 
 
Acta Agroph. 2002, (78), 89-100
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The evaluation of the influence of wind speed slope angle and rainfall intensity on surface runoff shoved relationships between those parameters. Simultaneously the influence of variability of wind speed and slope angle on the runoff intensity depended on the value of their magnitude.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ wiatru na prędkość spływającej po zboczu wody opadowej
prędkość wiatru, intensywność deszczu, kąt nachylenia
Praca dotyczy oceny wpływu prędkości wiatru, kąta nachylenia stoku, natężenia opadu na prędkość spływu powierzchniowego wody. Analiza potwierdziła związek pomiędzy tymi wielkościami. Została stwierdzona jednocześnie zmienność wagi prędkości wiatru oraz nachylenia stoku na prędkość spływu w zależności od wartości tych wielkości.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top