RESEARCH PAPER
Aktywność katalazowa gleby torfowo-murszowej irygowanej wodami ściekowymi
 
More details
Hide details
 
Publication date: 2020-10-20
 
 
Acta Agroph. 2001, (57), 5-14
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The effect of periodic soil irrigation with wastewater (purified mechanically and biologically) on catalase activity was studied in a peaty-muck soil (Eutric Histosol) planted with Populus nigra. Soil was flood irrigated 10 limes during the vegetation season with wastewater or with pure water in a low and high doses (75 mm and 150 mm per treatment, respectively). Control soil was not flooded. The catalase activity was determined several times in soil sampled at the depth of I 0, 30, 50 and 70 cm. It was found that periodic irrigation with wastewater resulted in decrease of the soil catalase activity (by 8% and 13% for the low and high dose, respectively), except for the topsoil where 6% increase at low wastewater dose was observed
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Aktywność katalazowa gleby torfowo-murszowej irygowanej wodami ściekowymi
katalaza, wody ściekowe, gleba torfowo-murszowa
Badano wpływ systematycznych nawodnie1i ściekami miejskimi oczyszczonymi mechanicznie i biologicznie na aktywność katalaz w glebie torfowo-murszowej (Eutric Hislosol). Nawodnienia ściekami i wodą stosowano 10-krotnie w ciągu sezonu wegetacyjnego w dwóch dawkach: pojedynczej i podwójnej (jednorazowo odpowiednio 75 mm i 150 mm). Kontrolę całego doświadczenia stanowiła gleba nawadniana jedynie opadami atmosferycznymi. Aktywność katalaz oznaczano w materiale glebowym z głębokości 10, 30, 50 i 70 cm. Stwierdzono, że okresowe zalewanie gleby wodami ściekowymi powodowało niewielkie obniżenie aktywności katalaz (średnio 8% i 13% przy dawce pojedynczej i podwójnej) z wyjątkiem poziomu powierzchniowego. gdzie nastąpiło 6% podwyższenie aktywności przy niższej dawce.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top