RESEARCH PAPER
Dynamic of redox potential on the experimental field irrigated with municipal wastewater after II step purification
 
More details
Hide details
1
Institute of Agrophysics PAS, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin, Poland
 
2
Catholic University of Lublin, al. Kraśnicka 102, 20-718 Lublin, Poland
 
 
Publication date: 2020-10-08
 
 
Acta Agroph. 2001, (53), 171-176
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The experimental field (muck peat soil – Eutric Histosol) covered with willow (Salix americana) was divided into 3 parts: the control, the part flooded with single dose (60 mm) of wastewater and the part flooded with double dose (120 mm). The irrigation with wastewater caused temporary decreasing of redox potential in the soil profile. Eh returned to initial values after 2-3 days in surface horizons and after 6-8 days in deeper layers.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Dynamika potencjału oksydoredukcyjnego na polu doświadczalnym irygowanym ściekami miejskimi po ii stopniu oczyszczania
gleba, ścieki, potencjał oksydoredukcyjny
Celem prowadzonych badań było oszacowanie dynamiki zmian potencjału oksydoredukcyjnego gleby na polu doświadczalnym irygowanym ściekami, obsadzonym wikliną. Eksperyment przeprowadzono na polu doświadczalnym (gleba torfowo-murszowa) irygowanym ściekami miejskimi po II stopniu oczyszczenia (mechanicznym i biologicznym). Pole było podzielone na trzy kwatery: A – kontrolną; B – zalewane pojedynczą dawką ścieków (60 mm) oraz C – zalewane dawką podwójną (120 mm). Irygacja ściekami powodowała przejściowe obniżenie potencjału oksydoredukcyjnego gleby, który po 2-3 dniach w poziomach wierzchnich (l0 i 30 cm) oraz 6-8 dniach w poziomach głębszych (50-100 cm), powracał do wartości wyjściowych.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top