Agrophysics in the structure of science
 
More details
Hide details
1
Chair of Agricultural Engineering and Informatics, Agricultural University, ul. Balicka 104, 30-149 Kraków
 
 
Acta Agroph. 2006, 8(4), 1061-1067
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Semantic meaning of the term agrophysics is explained and a trial of finding of indicative differences of this discipline of science and the biophysics is undertaken. The connections of agrophysics, agronomy and agricultural engineering are shown. Basing on differences and similarities between the above disciplines, agrophysics is placed among agricultural sciences as a speciality in agronomy and agricultural engineering.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Miejsce agrofizyki w strukturze nauki
nauka, dziedzina, agrofizyka, biofizyka, agronomia, inżynieria rolnicza
Artykuł wyjaśnia semantyczne pojęcie agrofizyki i podejmuje próbę wykazania istotnych różnic tej nauki w porównaniu z biofizyką. Ukazuje też związki agrofizyki z agronomią oraz inżynierią rolniczą. Umiejscawiają one tę naukę, na tle wykazanych różnic i podobieństw, w dziedzinie nauk rolniczych, jako specjalność w agronomii a także inżynierii rolniczej.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top