Age structure and growth rate of cyprinid fish in the trophically different lakes of Poleski National Park
 
 
More details
Hide details
1
 
 
Acta Agroph. 2003, 1(88 - 3), 459-463
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Studies on the growth rate of crucian and german carp were made during the years 1998-2000 in two lakes situated in Poleski National Park: eutrophic lake Łukie and dystrophic lake Moszne. Both represent tench-pike habitats. In both lakes german carp showed the higher growth rate. Generally in lakes Łukie and Moszne the growth rates of crucian and german carp were lower or very close related to the results observed in other lakes of similar trophic status and habitat conditions.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Struktura wiekowa i tempo wzrostu karasia srebrzystego i karasia pospolitego w dwu zróżnicowanych troficznie jeziorach Poleskiego Parku Narodowego
tempo wzrostu, karaś pospolity, karaś srebrzysty, jeziora
Badania nad tempem wzrostu karasia pospolitego i karasia srebrzystego przeprowadzono w latach 1998-2000 w eutroficznym jeziorze Łukie i dystroficznym jeziorze Moszne, położonych w Poleskim Parku Narodowym. Obydwa jeziora zaliczane są do linowo-szczupakowego typu rybackiego. W obu jeziorach szybszym tempem wzrostu charakteryzował się karaś srebrzysty. Tempo wzrostu obu gatunków w jeziorach Łukie i Moszne było niższe lub zbliżone do wyników uzyskanych w innych jeziorach o podobnym statusie troficznym i zbliżonych warunkach siedliskowych.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top