RESEARCH PAPER
Pattern of sunshine duration in Lublin 1952-1991
 
More details
Hide details
1
Zakład Meteorologii i Klimatologii, Instytut Nauk o Ziemi, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, ul. Akademicka 19,20-033 Lublin, Poland
Publication date: 2020-05-27
 
Acta Agroph. 2000, (34), 43–57
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The instrument registering sunshine duration was a Campbell-Stokes thermal heliograph placed at 20.7 m above ground level on top of the tower of the Meteorological Observatory of Maria Skłodowska-Curie University. The tower stands in Litewski Square in the centre of Lublin (geographical coordinates: φ = 51°14'54"N i λ = 22°33'38"E, h = 195.3 m above sea level). Due to the instrument's situations on the roof of the Observatory, the physical horizon did not significantly depart from the ideal one and did not obstruct sunshine registration. The paper contains a study of sunshine duration in Lublin during the years 1952-1991. The data analysed were registered by a Campbell-Stokes heliograph installed in the meteorological station of the Department of Meteorology and Climatology of the Maria Curie-Skłodowska University, situated in the centre of Lublin. The analysis considers the mean monthly, seasonal and annual values of sunshine duration, the number of days without sunshine and days with sunshine duration ≥ 4, 6 or 10 h. The mean annual sunshine duration in Lublin amounts to 1542 h (average daily sunshine duration reached 4.2 h) which corresponds to 34.4% of possible sunshine duration. It is 16 h more in comparison with the mean value for Poland for the period of 1951-1975. The yearly sums of sunshine durations were different and they changed within the range 1219.7 h in 1980 to 1966.0 h in 1953. The mean number of days without sunshine amounts to 94 and it changed within the range from 64 (in 1955) to 122 (in 1970). The monthly sums of sunshine duration in Lublin are similar to the mean values for Poland given by Kuczmarski. In August and October the Sun shines 8 h longer in Lublin than an average in Poland, however in March and September its duration is 5 h shorter. The positive as well as negative deviation of the sunshine duration, compared with the mean values for Poland, are statistically significant and occur at the significance level of α = 0.01.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Charakterystyka usłonecznienia w Lublinie w latach 1952-1991
usłonecznienie: rzeczywiste, względne, dni bez usłonecznienia, liczba dni z wartościami progowymi usłonecznienia rzeczywistego
Opracowanie zawiera charakterystyk (usłonecznienia w Lublinie w latach 1952-1991. W pracy wykorzystano dane ze stacji meteorologicznej UMCS położonej w centrum miasta. Dzięki usytuowaniu heliografu na dachu Obserwatorium Meteorologicznego horyzont fizyczny niewiele odbiegał od idealnego i nic zakłócał rejestracji usłonecznienia. Wykorzystano wartości miesięczne, sezonowe i roczne usłonecznienia rzeczywistego, względnego i liczby dni bez usłonecznienia. Analizie poddano wartości średnic wieloletnie oraz zmienność wyżej wymienionych charakterystyk usłonecznienia. W wyniku analizy materiałów heliograficznych stwierdzono, że średnia roczna suma usłonecznienia wynosiła 1541,5 h, co przy usłonecznieniu możliwym 4484,5 h odpowiada 34,4% usłonecznienia względnego. Jest to o 16 godzin więcej niż wynosi średnia dla Polski z lat 1951-1975. Średnic dzienne usłonecznienie rzeczywiste wynosiło 4,2 godziny. Usłonecznienie wiosny stanowiło 29,8% usłonecznienia rocznego, letnie – 41,7%, jesienne – 19,9%, a zimowe stanowiło 8,6% sumy rocznej. Najbardziej usłonecznione są miesiące letnie, kiedy średnic dzienne usłonecznienie w czerwcu i lipcu wynosi odpowiednio po 7,1 i 7,0 h a w sierpniu- 6,9 h. Najniższe usłonecznienie notowano w grudniu – l,0 h, w styczniu – 1,4 h i w listopadzie – 1,5 h średnio dziennic. Sumy miesięczne usłonecznienia rzeczywistego w Lublinie są zbliżone do wartości średnich dla Polski.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125