RESEARCH PAPER
Investigations on methods of determination of total mercury in soils and biological material
 
More details
Hide details
1
Department of Soil Science, University of Technology and Agriculture, Bernardynska 6, 85-029 Bydgoszcz, Poland
 
 
Publication date: 2020-10-16
 
 
Acta Agroph. 2001, (56), 165-175
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of this study was to develop optimized conditions for the determination of Hg in soil and plant material samples using AMA-254 spectrometer. The method of samples preparation as well as instrument parameters have been tested. The study covered soil samples, representing spodosol formed on sandr sand from the Tuchola Forest. Soils were sampled from each soil horizon and subhorizon. Mercury was also determined in selected wild mushrooms (Suillus luteus, Tricholoma flavovirens, Centharellus cibarius), lichens (Hypogymnia physodes (L.)) and bark and needles of Pinus silvestris. The mercury content was analyzed in air-dried and fresh samples. The total content of mercury was determined in solid samples with the AMA-254 spectrometer. The analytical procedures were tested using certified reference material TILL-3 (Hg content 107 µg kg–1. The optimum instrumental parameters conditions were follows: dry ing 45 s., decomposition 140 s. and waiting time 45 s. The total Hg content in samples of forest soils and biological material was typical for noncontaminated environmental samples.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Badania metodyczne oznaczania całkowitej za wartości rtęci w glebach i materiale roślinnym
rtęć, gleby leśne, drzewa leśne, grzyby, porosty
Przeprowadzono badania, które miały na celu wyznaczenie optymalnych parametrów pracy analizatora AMA-254 (czasów suszenia, dekompozycji i tzw. czasu oczekiwania, oraz określenia wpływu sposobu przygotowania próbek glebowych i roślinnych - grzybów, porostów, igieł i kory sosny (suszenie, mielenie, przesiewanie, przechowywanie) na wyniki całkowitej zawartości rtęci. Wiarygodność wyników pomiarów i oznaczeń, uzyskanych na drodze przeprowadzonych procedur analitycznych, sprawdzano w odniesieniu do atestowanego, certyfikowanego materiału referencyjnego TILL-3. Optymalizacja parametrów pracy analizatora rtęci AMA-254 wykazała, że czas suszenia próbek wynosi 45 sekund, dekompozycji 140 sekund, a oczekiwania 45 sekund. Badania potwierdziły, że sposób przygotowania próbek glebowych i materiału roślinnego wpływa w istotny sposób na wyniki oznaczeń całkowitej zawartości rtęci . Oznaczone całkowite zawartości rtęci w próbkach gleb leśnych, grzybów, porostów oraz kory i igieł sosny zwyczajnej, pobranych z Borów Tucholskich są charakterystyczne dla rejestrowanych wartości uznanych w Polsce za naturalne.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top