A method for determination of dose of laser radiation energy in the process of seed stimulation with divergent beam
 
More details
Hide details
1
Department of Physics, University of Agriculture, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2005, 5(3), 637-643
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The basic experiment materials for this study were two varieties of lucerne seeds – Legend and Radius. The distribution of surface energy density in exposure area and active surface area of seeds were calculated. Taking into account that in the irradiated area seeds were falling with uniformly accelerated motion, it was possible to determine an equation which describes the radiation dose reaching the seeds as a function of the configuration of experimental layout and the active surface area of the seeds.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Metoda wyznaczania dawki energii promieniowania laserowego w procesie stymulacji nasion wiązką rozbieżną
stymulacja, dawka promieniowania laserowego, laser He-Ne, lucerna
Do badań wykorzystano laser He-Ne oraz nasiona lucerny siewnej odmiany Legend i mieszańcowej odmiany Radius. Wyznaczono rozkład gęstości powierzchniowej energii w obszarze naświetlanym oraz powierzchnię czynną nasion. Uwzględniając fakt, że w obszarze oświetlonym nasiona poruszają się ruchem jednostajnie przyspieszonym uzyskano równanie umożliwiające wyznaczenie dawki energii, dostarczanej nasionom, zależnej od parametrów układu doświadczalnego oraz od powierzchni czynnej.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top