RESEARCH PAPER
Influence of the intensive planting systems of apple tree Jonagold cultivar on soil fertility and productivity
 
More details
Hide details
1
Institute of Soil Science and Agricultural Environmental Protection, Agricultural University, Grunwaldzka 53, 50-357 Wrocław, Poland
 
2
Departament of Horticulture, Agricultural University, Rozbrat 7, 50-334 Wrocław, Poland
 
 
Publication date: 2020-10-14
 
 
Acta Agroph. 2001, (56), 145-154
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The evaluation of the soil fertility and productivity in four intensive planting systems of the apple tree Jonagold cv. on M-9 rootskock with a different number of trees per hectare: 3333, 5333, 7407 and 13223 was estimated. The trial was established in spring 1992 on the gray-brown podzolic soil originated from light silty loam deposited on medium loam. On the base of the trial results from the years: 1993-1999 it was found that the growth of the density from 3333 to 13223 trees per hectare in the spindle and superspindle apple-tree orchards did not deteriorate soil fertility. However apple-tree planting in the superspindle systems with the number over 5333 trees per hectare deteriorates soil productivity, which appears as a decrease of the yield from a single tree and 1 hectare.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ intensywnych systemów prowadzenia drzew jabłoni odmiany Jonagold na żyzność i urodzajność gleby
sad jabłoniowy, żyzność i urodzajność gleby
W pracy przeprowadzono ocenę żyzności i urodzajności gleb w czterech intensywnych systemach prowadzenia jabłoni odmiany Jonagold na podkładce M 9, o zróżnicowanej liczbie drzew na hektarze: 3333, 5333, 7407 i 13223. Doświadczenie założono wiosną 1992 r. na glebie płowej typowej wytworzonej z gliny lekkiej pylastej, zalegającej na glinie średniej. W oparciu o wyniki badań z lat 1993-1999 stwierdzono, że we wrzecionowych sadach jabłoniowych wzrost zagęszczenia drzew z 3333 do 13223 na hektarze nie wpłynął na pogorszenie stanu żyzności gleby. Uprawa jabłoni w systemach superwrzecionowych z liczbą przekraczająca 5333 drzew na hektarze wpłynęła natomiast ujemnie na urodzajność gleby, która przejawiał się spadkiem plonu z drzewa i powierzchni hektara oraz pogorszeniem jakości handlowej owoców.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top