Yielding and energy value of virginia fanpetals in relation to the level of nitrogen fer-tilization
 
More details
Hide details
1
Faculty of Plant Production Technology and Commodity Science, University of Life Sciences ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
2
Usida R&D, ul. Czardasza 12/2, 02-169 Warszawa
Publication date: 2016-04-20
 
Acta Agroph. 2016, 23(1), 5–14
 
KEYWORDS
ABSTRACT
A random blocks experiment was set up at the Experimental Farm Felin of the  University of Life Sciences in Lublin. In the years 2005-2007 (third-fifth year of cultivation of Virginia fanpetals) a study was conducted on the effect of two levels of nitrogen fertilization (100 and 200 kg N ha–1) on the structure elements and level of biomass yields. The heat of combustion was also determined, and on that basis the energy value of the biomass yield was calculated. The higher dose of nitrogen caused an increase in shoot height, thickness at the base, and shoot mass of Virginia fanpetals. There was also an increase in the number of shoots per meter square and in the yield of biomass (13.55 t ha–1). At the heat of combustion of 18 MJ kg–1 d.m. the highest energy value (299 GJ ha–1) of the yield was obtained in the fifth year of use of the plantation, at the higher level of nitrogen fertilization.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Plonowanie oraz wartość energetyczna ślazowca pensylwańskiego w zależności od poziomu nawożenia azotem
ślazowiec pensylwański, nawożenie mineralne, plon biomasy, ciepło spalania, wartość energetyczna plonu
Eksperyment założono w układzie bloków losowanych w Gospodarstwie Doświadczalnym Felin Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. W latach 2005-2007 (trzeci-piąty rok uprawy) prowadzono badania wpływu dwóch poziomów nawożenia azotem (100 i 200 kg N·ha–1) na elementy struktury i wysokość plonów biomasy. Oznaczono też ciepło spalania i na tej podstawie wyliczono wydajność energetyczną plonu biomasy. Wyższa dawka azotu wpływała na zwiększenie wysokości, grubości u podstawy i masy pędów ślazowca. Zwiększyła się też obsada pędów i plon biomasy (13,55 t·ha–1). Przy cieple spalania 18 MJ·kg–1 s.m. największą wydajność energetyczną (299 GJ·ha–1) plonu uzyskano w piątym roku użytkowania, przy wyższym poziomie nawożenia azotem.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125