Yield and quality of grains of hard wheat (Triticum durum Desf.) cv. Lloyd in different crop rotations
 
More details
Hide details
1
Department of Soil and Plant Cultivation, University of Life Sciences, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2008, 12(3), 825-833
 
KEYWORDS
ABSTRACT
An experiment with crop rotation systems for hard wheat cv. Lloyd was conducted at the Agricultural Experimental Station of Uhrusk. It was set up in the split-plots design with four replications, on plots of 20 m2. The grey-brown rendzina soil, formed from light loam, weak sandy, was classified in the very good rye-type soil utility complex. The experiment concerned four crop rotations with varying proportions of hard wheat (25, 50, 75, 100%). Hard wheat cultivation in monoculture decreased the yield of grain, content of wet gluten in grain, test weight, grain uniform-ity and increased total ash in relation to the crop rotations with 25-75% of wheat.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Plonowanie i jakość ziarna pszenicy twardej (Triticum durum Desf.) odmiany Lloyd uprawianej w zmianowaniach o różnym jej udziale
pszenica twarda, plon ziarna, jakość ziarna, zmianowanie
W ścisłym doświadczeniu polowym prowadzonym w Gospodarstwie Doświadczalnym Uhrusk oceniono plonowanie i jakość ziarna pszenicy twardej odmiany Lloyd wysiewanej w zmianowaniach o różnym jej udziale w strukturze zasiewów A (25% pszenicy), B (50% pszenicy), C (75% pszenicy) i D (100% pszenicy). Eksperyment założono metodą losowanych bloków w 4 powtórzeniach, na glebie zaliczonej do kompleksu żytniego bardzo dobrego. Wykazano, że plon i jakość ziarna pszenicy twardej zależy od jej udziału w zmianowaniu. Istotnie wyżej plonowała pszenica w zmianowaniach A i B niż w zmianowaniach C i D. Ziarno pszenicy zebrane w zmianowaniu D charakteryzowało się mniejszą ilością glutenu mokrego, mniejszą gęstością w stanie zsypnym, gorszym wyrównaniem oraz większą zawartością popiołu całkowitego, w stosunku do zmianowań A-C.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top