Yield and quality of grains of hard wheat (Triticum durum Desf.) cv. Lloyd in different crop rotations
 
More details
Hide details
1
Department of Soil and Plant Cultivation, University of Life Sciences, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
 
Acta Agroph. 2008, 12(3), 825–833
 
KEYWORDS
ABSTRACT
An experiment with crop rotation systems for hard wheat cv. Lloyd was conducted at the Agricultural Experimental Station of Uhrusk. It was set up in the split-plots design with four replications, on plots of 20 m2. The grey-brown rendzina soil, formed from light loam, weak sandy, was classified in the very good rye-type soil utility complex. The experiment concerned four crop rotations with varying proportions of hard wheat (25, 50, 75, 100%). Hard wheat cultivation in monoculture decreased the yield of grain, content of wet gluten in grain, test weight, grain uniform-ity and increased total ash in relation to the crop rotations with 25-75% of wheat.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Plonowanie i jakość ziarna pszenicy twardej (Triticum durum Desf.) odmiany Lloyd uprawianej w zmianowaniach o różnym jej udziale
pszenica twarda, plon ziarna, jakość ziarna, zmianowanie
W ścisłym doświadczeniu polowym prowadzonym w Gospodarstwie Doświadczalnym Uhrusk oceniono plonowanie i jakość ziarna pszenicy twardej odmiany Lloyd wysiewanej w zmianowaniach o różnym jej udziale w strukturze zasiewów A (25% pszenicy), B (50% pszenicy), C (75% pszenicy) i D (100% pszenicy). Eksperyment założono metodą losowanych bloków w 4 powtórzeniach, na glebie zaliczonej do kompleksu żytniego bardzo dobrego. Wykazano, że plon i jakość ziarna pszenicy twardej zależy od jej udziału w zmianowaniu. Istotnie wyżej plonowała pszenica w zmianowaniach A i B niż w zmianowaniach C i D. Ziarno pszenicy zebrane w zmianowaniu D charakteryzowało się mniejszą ilością glutenu mokrego, mniejszą gęstością w stanie zsypnym, gorszym wyrównaniem oraz większą zawartością popiołu całkowitego, w stosunku do zmianowań A-C.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125