RESEARCH PAPER
Effect of subsoil compaction on wheat growth in a growth chamber experiment
 
More details
Hide details
1
Institute of Agrophysics PAS, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin, Poland
 
 
Publication date: 2020-10-08
 
 
Acta Agroph. 2001, (53), 101-107
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The effect of subsoil bulk density on the root and shoot growth, water use and stomatal diffusive resistance of wheat (Triticum aestivum L.) was evaluated in a 29 day growth chamber experiment. Subsoil samples at different compaction level with undisturbed structure of silty loam soil from inside field (F) and headlands (H) were used. The samples were taken into containers 20 x 20 x 20 cm from the depth of 25-45 cm. The subsoil was then overlaid by a 10 cm deep loose soil passed through a 4 mm sieve. Topsoil and subsoil layers were separated by l cm perlite layer to determine water uptake separately from both layers. An increase in subsoil compaction resulted in higher penetration resistance, a greater surface accumulation of roots in upper part of the subsoil and lower plant height and leaf area.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ zagęszczenia gleby w warstwie podornej na wzrost pszenicy w doświadczeniu fitotronowym
warstwa podorna, gęstość gleby, pszenica, system korzeniowy
Przeprowadzono badania fitotronowe nad wpływem zagęszczenia warstwy podornej gleby płowej wytworzonej z utworów pyłowych (Płaskowyż Świdnicki) na początkowy wzrost systemu korzeniowego i części nadziemnych pszenicy (Triticum aestivum L.). Próbki glebowe o nienaruszonej strukturze pobrano do pojemników o wymiarach 20 x 20 x 20 cm z głębokości 25-45 cm z miejsc o dużej (nawroty) i małej gęstości gleby. Nad warstwą podorną umieszczono pojemniki z 1 O-centymetrową warstwą gleby luźnej, w której umieszczono siewki pszenicy. Stwierdzono, że korzenie pszenicy w obiektach z glebą o wysokiej gęstości były grubsze i koncentrowały się głównie w wierzchniej części warstwy podornej, natomiast w obiektach z glebą o małej gęstości ich rozmieszczenie było bardziej równomierne. Wzrost części nadziemnych był znacznie słabszy w obiektach z glebą bardziej zagęszczoną.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top