RESEARCH PAPER
Influence of the summer weather conditions on the development of agrotourism in the Zamość Region
 
More details
Hide details
1
Instytut Nauk Rolniczych w Zamościu, Akademia Rolnicza w Lublinie, ul. Szczebrzeska 102, 22-400 Zamość, Poland
 
2
Katedra Agrometeorologii, Akademia Rolnicza, ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin, Poland
 
 
Publication date: 2020-05-27
 
 
Acta Agroph. 2000, (34), 147–156
 
KEYWORDS
ABSTRACT
On the basis of the research it has been estimated that the best weather conditions in summer for tourism and recreation in the region of Zamość can be found in July and August. Almost 52% of August decades and 50% of July decades arc the decades in which Hill's dry cooling factor varies from 420.1 to 630.0 W m–2, the conditions described as mild and suitable for tourism and recreation. We had especially good conditions in the first decade of August, when we recorded the highest average decade temperature and the lowest wind speed as well as the lowest sums of rainfall. 70% of those decades had mild conditions. In August we had mild conditions. In August we had the fewest days with rainfall or storms. The weather in the summer in the region of Zamość is favourable to working in the fields but also to developing agrotourism. Some of the farms are already taking advantage of the fact and earning extra money in this way. In some civil parishes of the former Zamość voyevodship so called climate fee was introduced which depended on the infrastructure and was 1 or 2 zł a day.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ warunków pogodowych latem na rozwój agroturystyki w okolicach Zamościa
agroturystyka, lato, pogoda, wielkość ochładzania suchego według Hilla
Na podstawie prowadzonych badań stwierdzono, że latem najlepsze warunki atmosferyczne sprzyjające wypoczynkowi i uprawianiu turystyki w Zamościu i jego okolicach występują w lipcu i w sierpniu. Prawic 52% dekad w sierpniu i 50% dekad w lipcu, to dekady o wielkości ochładzania suchego według Hilla od 420,1 do 630,0 W m–2, a więc o warunkach pogodowych określanych mianem łagodnych, sprzyjających wypoczynkowi i rekreacji. Szczególnie korzystne warunki występowały w I dekadzie sierpnia, wówczas najczęściej notowano najwyższą średnią dekadową temperaturę powietrza i najmniejszą prędkość wiatru oraz jedne z najmniejszych sumy opadów atmosferycznych, a 70% tych dekad charakteryzowało się warunkami łagodnymi. W sierpniu notowano najmniej dni z opadem i najmniej dni z burzą. Pogoda w okresie letnim w okolicach Zamościa sprzyja nic tylko pracy na roli, ale także rozwojowi agroturystyki. Niektóre z gospodarstw już wykorzystują ten fakt i jest to dla nich dodatkowe źródło dochodów. W niektórych gminach byłego województwa zamojskiego w okresie letnim wprowadzana jest tzw. oplata klimatyczna wynosząca, w zależności od istniejącej na ich terenie infrastruktury turystycznej, od l do 2 zł od osoby za dzień pobytu.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125